"NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY" DO SP NR 13 I GI NR 59 W ZAKŁADKACH "REKRUTACJA"   
       
   

Dyrektor szkoły - mgr Katarzyna Machalińska
Wice dyrektor - mgr Lilianna Dalecka
Wice dyrektor - mgr Katarzyna Sinkowska
Dyżur dyrektora szkoły - wtorek do 18.00
Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem
Przedszkole nr 31
Szkoła Podstawowa nr 13
Gimnazjum Integracyjne nr 59

Z E S P Ó Ł S Z K Ó Ł N R 2 9
ul. Słoneczna 26
85 - 348 Bydgoszcz
tel: 052 37 308 78
fax:052 34 070 38
e-mail:zsnr29@bip.oswiata.bydgoszcz.pl

RADA RODZICÓW
nr konta: 92 1320 1117 2034 1035 2000 0001
Strona powstała 01 stycznia 2011r.
Ostatnia aktualizacja 02 maja 2014r.
Jesteś gościem na stronie naszej szkoły


JUBILEUSZ OŚRODKA - SZCZEGÓŁY W AKTUALNOŚCIACH